+ ACCESSORY 
WEEKLY BEST
 
소가죽미니 지갑(2col)
23,000원
 
무지 스카프(4col)
17,500원
 
실크 머리끈 (4col)
3,500원
 
MUFFLER(18)
STOCKINGS(14)
JEWELRY(22)
HAT(9)
ETC(11)
       
 
 
소가죽미니 지갑(2col)
23,000원
 
 
 
울실크 스카프(2col)
25,000원
 
 
 
무지 스카프(4col)
17,500원
 
 
 
워싱 벙거지(2col)
19,000원
 
 
 
 
코튼 버킷햇 (다양한 코디룩에 어울려요 ~)
19,000원
 
 
 
배색 썬캡(4col)
14,000원
 
 
 
포인트 머플러
18,000원
 
 
 
실크 머리끈 (4col)
3,500원
 
 
 
 
프린트 스카프
17,000원
 
 
 
벨벳진주핀
7,800원
 
 
 
컬러 머플러(3col)
소비자가 : 18,000원
16,000원
 
 
 
후리스 기모양말(3col)
3,000원
 
 
 
 
포인트 양말 (3col)
2,000원
 
 
 
수 머플러(4col)
23,000원
 
 
 
니삭스(3col)
3,400원
 
 
 
캐시 머플러(울,캐시미어 혼방)
43,000원
 
 
 
 
핸드메이드 마스크목걸이(실버,골드)
9,000원
 
 
 
배색 머플러(부드러운 소재감으로 추천해드려요 ~)
23,000원
 
 
 
수면양말(3col)
2,500원
 
 
 
컬러 마스크 목걸이 (3col)
4,500원
 
 
 
 
코듀로이 캡(2col)
15,000원
 
 
 
스퀘어 네크리스(92.5 도금)
43,000원
 
 
 
골드체인 네크리스(실버92.5 도금)
31,000원
 
 
 
포인트사각 스카프
14,000원
 
 
 
 
네이비 스카프
13,000원
 
 
 
무지 덧신(실리콘밴딩)
2,000원
 
 
 
동전 목걸이(실버92.5)
46,000원
 
 
 
두줄 네크리스(실버92.5)
43,000원
 
 
 
 
심플벙거지(가볍게 스타일업~)
17,000원
 
 
 
밴딩 썬캡
25,000원
 
 
 
리본스트랩 햇
31,000원
 
 
 
도형민트 머플러
13,000원
 
 
[1][2][3]